hetklaverblad-sbo.nl

hetklaverblad-sbo.nl

Speciaal onderwijs in Dronten

Welkom bij basisschool Het Klaverblad, de basisschool voor speciaal basisonderwijs in Dronten. Deze website is de spil van Het Klaverblad. Er worden hier regelmatig nieuwtjes gepost. Heeft u kinderen wat extra aandacht nodig? Heeft u een bijzonder kind? Dan is Het Klaverblad misschien een betere school voor uw kind dan een reguliere school. Bij het […]

Lees verder

Schoolvervoer Het Klaverblad Veel van de kinderen die Het Klaverblad bezoeken, zijn niet in staat op zelf naar school te gaan. Bij veel reguliere buurtscholen is het juist wel gebruikelijk dat kinderen van een bepaalde leeftijd zelf naar school lopen of fietsen. Het kenmerk van speciaal onderwijs is juist dat er een veel groter servicegebied […]

Lees verder

Naschoolse opvang Enkele jaren was er een toenemende vraag van ouders naar een naschoolse opvang voor hun kinderen op dezelfde locatie als de school. Tot 5 jaar terug boden we niet deze mogelijkheid. We begrepen echter wel de nood. Het vervoer van een bijzonder kind van school naar de naschoolse opvang is onnodig intensief. Bovendien […]

Lees verder